Hur känner ni varandra då?

Det är en bra fråga. Särskilt när man ska foga samman en ny spelgrupp bestående av nygenererade rollkaraktärer av spretande härkomst under det första spelmötet. Ni vet det där spelmötet som vanligen brukar kallas zero-session och vars främsta uppgift är att introducera spelarnas nyskapade rollpersoner för varandra och förhoppningsvis etablera någon form av gruppkänsla. Det är inte alltid som den ovan nämnda frågan kommer upp under själva processen när spelgruppen ska skapa rollkaraktärer. I en del spelsystem, som till exempel i Eon 3, finns det faktiskt en tabell för just den här frågan. Men allt som oftast lämnas spelledaren att ta fram strypkopplet och tvinga fram en anledning till varför just Ni är just här, just nu. Den klassiska värdshusöppningen från 80-talet är hyfsat vanlig. En annan spelöppning är Tillfångatagna (av banditer, kannibaler eller i fogdens fånghåla) är en annan klassiker, ibland kallad Flykten. Själv gillar jag Annonsen, kompetenta äventyrare sökes, där uppdragsgivaren just försöker att samla ihop ett kompetent gäng med problemlösande mördarluffare . Denna spelöppning (och kanske Flykten) är nog en av de mer självklara anledningarna för att motivera en grupp med främlingar till att samarbeta med varandra under ett eller kanske flera äventyr.

När vi kommer till filmreferenser är nog Guardians of the Galaxy den enda film jag sett där man lyckas foga samman en grupp, av mer eller mindre främlingar med olika agendor, och lyckas ta sig igenom ett zero-session med en möjlighet till fortsatt spelande. Där har vi dessutom vad som vanligen händer när man som spelledare låter spelarna bygga karaktärer utan någon särskilt ramverk. De bygger vad de vill. Nu är inte det ett problem, men oddsen att en grupp bestående av en skjutglad tvättbjörn och en trädhumanoid med begränsad talförmåga samt tre närmänskliga skummisar av helt skilda kulturer skulle komma överens och lyckas åstadkomma något, utan någon inre relation, är inte säkra. För att ge ett par exempel på ramverk så kan vi ta gänget i Alien Resurrection där alla förutom Ellen Ripley är legoknektar och knutna till skeppet Betty eller gubbarna i Expendables som är ett gäng gamla elitsoldater. Att använda ramverk är bra om man vill begränsa grupper som vanligen tenderar att bli spretiga och innehålla alltför många extremt udda kombinationer.

Här nedan följer en liten och kondenserad tabell över olika relationer karaktärerna i gruppen kan ha till varandra.

 

Advertisements

Gator, gränder, portar och torg

De fem färdkamraterna hade följt flodvägen norrut och anlände till den lilla handelsköpingen Lerdala via Stora Flodporten och begav sig in bland gyttret av flervåningshus med utskjutande övervåningar mot gatan och de grällt klädda stadsborna på Förbundsgatan, vilken de senare fick veta kallades Bastardens gata i folkmun, som ledde ut på Marknadstorget. Där hade de frågat efter vägen till värdshuset ”De nio stavarna”. Efter att ha gått fel och tvingats fråga ytterligare en gång hittade de slutligen det lilla värdshuset som visade sig ligga i korsningen Lilla tvärgatan och Lampmakargränd.

Vi har alla varit med om vaga stadsbeskrivningar och stadskartor utan gatunamn, vilket på sin höjd har givit ett svävande intryck. Det kan vara okej, ibland, men själv är jag rättså fäst vid detaljerna (som ni alla säkert har märkt vid det här laget). Att till exempel bara droppa ett gatunamn här och där, eller att beskriva att det värdshus eller den verkstad spelarna söker ligger i korsningen mellan gatorna si och så eller i gränden ditt eller datt, ger faktiskt både lite färg och nyans till bakgrunden.

När jag gjorde research till det här spelledarhjälpmedlet insåg jag att många gator har bytt namn genom åren och att det endast är ett fåtal som har kvar sina ursprungliga namn. Detta mycket på grund av den kommission som tillsattes i slutet av 1800-talet för att tillse och övervaka namngivningen av städernas gator. Innan hade samma gata haft flera olika namn beroende vem man frågat och var de bodde eller så hade flera gator samma namn. Många gator, och i synnerhet gränder, hette exempelvis: Mäster Johans gata eller Isak Slaktares gränd, efter de som bott eller bodde där, eller Sankta Maria kyrkogata efter kyrkan som låg vid gatan. Själv har jag valt mer generella namn till tabellerna, men det är upp till er som använder dem att till exempel lägga dit en Jakob Målares gränd eller en Ruben Stursks gränd där det behagar er. Mycket av inspirationen kommer från Gamla Stan i Stockholm, Lunds gamla stadskärna och Visby innanför ringmuren. Jag har även valt att inkludera en tabell för torg och stadsportar för att komplettera stadsbilden.

Gator

Gränder

Portar och Torg


Vem håller till i boden mot gatan?

I de flesta städer, i de flesta spelvärldar (som t ex: Arcaria till Saga och Mundana till Eon), inryms vanligen en eller flera bodar med skyltluckor mot gatan i husens bottenvåning. Medan de övre våningarna inrymmer bodägarens bostad och ibland även varulager. Här håller köpmän och hantverkare vanligen till. Vissa verksamheter kräver även ett uthus eller en utbyggnad på baksidan. Detta gäller särskilt smeden, färgaren, tunnbindaren och bryggaren. Men försäljningen sker så gott som alltid i luckan mot gatan.

naringsidkare

Ibland är bodinnehavaren något alldeles extra.

naringsidkare-sardrag

 


Missdådaren som stereotyp till DoDT

Precis som i mitt inlägg om krigarstereotyperna har jag utgått från vad man får om man spenderar 100 FP på fördjupningar. Den här gången har jag dock inriktat mig på de mer ljusskygga missdådarna som smyger runt i städernas skuggor.

Alla mina missdådare har, förutom de fördjupningar som är särskilda för vardera stereotyp, även fördjupningarna: Dold förflyttning (I), Smyga (I), Undre världen (I) och Ormtunga (I).
Jag fann ut när jag satt och pysslade med mina tjuvar och lönnmördare att de olika stereotyperna hade fler gemensamma fördjupningar än vad krigarna i föregående inlägg hade. Förutom gatbusen, som utgör ligornas muskelkraft, var de flesta av de olika stereotyperna mer eller mindre beroende av att kunna ta sig fram osedda och veta vem som kunde fixa vad på stadens skuggsida.

Här följer sju stereotyper:

Fasadklättraren:
Klättervana (I), Bergsklättrare (II), Snabbklättring (II), Balans (I).

Ficktjuven:
Ficktjuveri (I), Förklädnad (I), Skenmanöver (I), Finna dolda ting (I), Skuggsprång (II).

Fixaren:
Läsa/Skriva (I), Förfalska dokument (I), Förvaltning (I), Kvalitetsbedömning (I), Sigill (I), Värdera (I).

Gatubusen:
Kampvana (I), Holmgång (I), Livtag (I), Skallning (I), Holmgångsmästare (II).

Giftkokaren:
Drogkunskap (I), Extraktmakare (I), Giftkunskap (I), Upptäcka extrakt (II), Örtkunskap (I).

Dyrkmästaren:
Låsdyrkning (I), Snabbdyrkning (II), Dyrkimprovisation (II), Ekipering (I).

Lönnmördaren:
Vapenbärare (I), Dulgastöt (I), Draugsnitt (II), Ekipering (I), Skenmanöver (I).


Krigarstereotyper till DoDT

Vad får man egentligen om man spenderar 100 FP på fördjupningar och gör en Krigare till DODT?
Under en tid har jag suttit och funderat över det här med de olika stereotypa krigarrollerna, egentligen har funderingarna kretsat kring stereotypa roller överhuvudtaget. Och en kväll satte jag mig ned, vid mitt skrivbord, med Riotminds Drakar och Demoner Trudvang, även känd som DODT, och började bygga Krigare. Det visade sig inte så lätt som jag först inbillat mig. Det är så att det finns för många fördjupningar att välja bland om man är nybörjare och de är spridda på fyra böcker. Dessutom saknas det en översiktlig lathund.

Men låt oss utgå från att de flesta krigare har fördjupningarna Kampvana och/eller Vapenbärare, eftersom de för det mesta är nyckeln till att lyckas överleva med ett vapen i handen.

Jag har valt att spendera 100 FP på fördjupningar till alla de olika stereotyperna. Fördjupningar som valts ut med utgång på vilken typ av krigare, de är tänkta till, med tanke på vad var och en förväntas vara bra på.

Här följer mina sju stereotyper som blev resultatet av flera kvällars efterforskning:

Sköldbäraren
Kampvana (I), Vapenbärare (I), Sköldbärare (I), Sköldmästare (II), Sköldskydd (I), Sköldmur (II), Sköldrusning (I), Försvarare (I).

Spjutsvennen
Kampvana (I), Vapenbärare (I), Vapenmästare (II), Spjutförsvar (I), Spjuttaktiker (II), Försvarare (I), Stridsförflyttning (II).

Rustmästaren
Rustningsbärare (I), Snabbrustare (I), Rustningserfarenhet (I), Rustningsmästare (II), Rustningsvana (II), Kampvana (I), Vapenbärare (I), Sköldbärare (I).

Duellisten
Vapenbärare (I), Vapenmästare (II), Två vapen (I), Två vapen (II), Målbyte (I), Dra vapen (I), Beredskap (II).

Krossaren
Kampvana (I), Vapenbärare (I), Vapenmästare (II), Sköldklyvare (II), Krafthugg (II), Rustningsbärare (I), Sköldbitare (I).

Ledaren
Kampvana (I), Vapenbärare (I), Ledare (I), Taktiker (II), Defensiv order (II), Offensiv order (II), Reträtt (I).

Bågskytten
Vapenbärare (I), Projektilvapenbärare (I), Projektilvapenmästare (II), Målbyte (I), Precisionsattack (II), Extra attack (I), Målbyte (II).

 


Heraldik

Den lokale greven har låtit arrangera en tornering och en av spelarna, vars karaktär är riddare, har valt att anmäla sig. Han har varit ambitiös och gjort ett heraldiskt vapen åt sin karaktär. Dock har spelledaren inte riktigt hunnit med att göra heraldiska vapen till alla de andra riddarna som valt att delta i torneringen. I torneringen deltar, förutom spelaren karaktär, ytterligare 15 riddare. En del av dem är från omgivande baronier och riddarskap, medan andra har rest långväga för en chans att delta i torneringen och vinna pris och ära. Bland de deltagande finns grevens äldste son och den mystiske häckriddaren av den svarta skölden, men de övriga saknar ännu sköldmärken.

Här följer ett gäng slumptabeller för att lösa problemet med att snabbt slumpa fram ett flertal heraldiska vapen. Välj om du vill att sköldmärket ska bestå av skärningar, häroldsbilder eller allmänna bilder och slå sedan för vilken tinktur/färgsättning skölden ska ha.

Jag vart inspirerad till att göra en egen heraldisk modul när jag i början av 2013 läste ett inlägg på bloggen Nor Bannog, som går att finna här: http://norbannog.blogspot.se/, där de hade gjort en grundläggande modul för förenkel heraldik. Detta sporrade mig till att göra en större och mer djupgående modul. Efter en del fördjupande efterforskning i ämnet insåg jag att jag tagit mig vatten över huvudet. Min dåvarande modul var så stor och klumpig att den knappt gick att få flöde i, eftersom heraldik är ett gigantiskt ämne med ett nästan oändligt antal möjliga utfall, trots att den begränsas av strikt reglerade begränsningar i hur man kan och ska formge vapenbilder och sköldmärke. Detta som följer är en grov förenkling som jag hoppas ska gå att använda.

Heraldik 1

Heraldik 2


Symbaroum

Det var ett tag sedan det skrevs något här senast. Det är inte det att jag inte haft några idéer, det är snarare så att ingen av de många idéer jag haft blivit klar. Så för ett par veckor sedan började jag fördjupa mig i Järnringens senaste rollspel: Symbaroum. Först tänkte jag skriva nya, men det har redan över ett år på nacken. Förutom vacker layout och ett enhetligt intryck, blev jag främst gripen av hur enkelt systemet faktiskt är och det att jag som spelledare inte behöver slå några onödiga mängder med tärningar. Annat än om man vill slumpa fram en händelse eller ett skattfynd.

liten rpgruppHär nedan följer sex karaktärer baserade på denna bild som förvisso inte har något med Symbaroum att göra, utan hör till den senaste upplagan av rollspelet Eon, utgivet av Helmgast. Jag ville utgå från något och en gruppbild är ett bra fokus. Karaktärerna sedda från vänster:

Namn: Diogai av huset Maar
Arketyp:
Krigare
Koncept:
Kapten
Släkte:
Ambrier
Särdrag:
Priviligerad
Karaktärsdrag:
Diskret 5, Kvick 13, Listig 9, Stark 11, Träffsäker 10, Vaksam 7, Viljestark 10, Övertygande 15
Förmågor:
 Dominera (I), Ledarskap (II), Sköldkamp (I)
Ritualer:

Beväpning:
 Svärd (1T10), Dolk (1T6 (Kort))
Bepansring:
 Förstärkt ringbrynja (1T8 (Begränsande -4)), Stålsköld (Balanserad)
Försvar:
12 (Sköld)
Tålighet:
11
Smärtgräns:
6
Utrustning:
27 daler, 5 skilling, fältutrustning, vapenvårdsutrustning, en flaska vällagrad sherry.
Korruptionsströskel:
5 (Max 10)
Skugga:
Skimmrande silver

Namn: Teovar
Arketyp:
Krigare
Koncept:
Soldenär
Släkte:
Barbarättad
Särdrag:
Vildmarksvana
Karaktärsdrag:
Diskret 9, Kvick 11, Listig 5, Stark 15, Träffsäker 10, Vaksam 10, Viljestark 13, Övertygande 7
Förmågor:
 Järnnäve (I), Ståndaktig (I), Tvåhandskraft (II)
Ritualer:
Beväpning:
 Tvåhandssvärd (1T12/1T8), Handyxa (1T8), Dolk (1T6 (Kort))
Bepansring:
 Nitläder (1T4 (Begränsande -2))
Försvar:
9 (Undvika)
Tålighet:
15
Smärtgräns:
8
Utrustning:
2 daler, 4 skilling, fältutrustning, vapenvårdsutrustning, signalhorn, nål och tråd, lykta, lampolja.
Korruptionsströskel:
7 (Max 13)
Skugga:
Grön som nyutslagna löv

Namn: Roha
Arketyp: Krigare
Koncept: Duellant
Släkte: Bortbyting
Särdrag: Långlivad, Förväxling (I)
Karaktärsdrag: Diskret 15, Kvick 13, Listig 7, Stark 5, Träffsäker 11, Vaksam 10, Viljestark 10, Övertygande 9
Förmågor: Fint (II), Tvillingattack (I)
Ritualer: –
Beväpning: Stylett (1T6+1 (Kort, Djupverkande)), Parerdolk (1T6 (Kort, Balanserad))
Bepansring: –
Försvar: 15/17 (Parera)
Tålighet: 10
Smärtgräns: 3
Utrustning: 5 skilling, fältutrustning, vapenvårdsutrustning.
Korruptionsströskel: 5 (Max 10)
Skugga: Matt stålgrå

Namn:
Klumpen
Arketyp: Krigare
Koncept: Bärsärk
Släkte: Rese
Särdrag: Långlivad, Paria, Robust (II)
Karaktärsdrag: Diskret 9, Kvick 13, Listig 5, Stark 15, Träffsäker 7, Vaksam 11, Viljestark 10, Övertygande 10
Förmågor:
Bärsärk (I), Rustmästare (I)
Ritualer:
Beväpning: Obeväpnad (1T4+1T6)
Bepansring: Läderförkläde (1T6+1T6 (Begränsade -2))
Försvar: 8 (5 i Bärsärk (Undvika))
Tålighet: 15
Smärtgräns: 8
Utrustning: 5 skilling, fältutrustning.
Korruptionsströskel: 5 (Max 10)
Skugga: Blodröd

Namn: Malliano
Arketyp: Mystiker
Koncept: Teurg
Släkte: Ambrier
Särdrag: Kontaktnät
Karaktärsdrag: Diskret 5, Kvick 10, Listig 13, Stark 7, Träffsäker 10, Vaksam 11, Viljestark 15, Övertygande 9
Förmågor: Medicus (I), Ritualist (II), Teurgi (I)
Ritualer: Dömande fjättrar, Exorcism, Offerrök
Beväpning: Armborst (1T10), Dolk (1T6 (Kort))
Bepansring: Förstärkt kåpa (1T4 (Begränsande -2))
Försvar: 8 (Undvika)
Tålighet: 10
Smärtgräns: 4
Utrustning: 1 daler, 2 skilling, fältutrustning, ett koger med 10 lod, bläck och fjäder, pergament, bönebok, rökelsekar.
Korruptionsströskel: 8 (Max 15)
Skugga: Skinande guld

Namn: Nikea
Arketyp: Mystiker
Koncept: Häxa
Släkte: Barbarättad
Särdrag: Vildmarksvana
Karaktärsdarg: Diskret 9, Kvick 10, Listig 11, Stark 5, Träffsäker13, Vaksam10, Viljestark15, Övertygande 7
Förmågor: Alkemi (II), Häxkonster (I), Mystisk kraft, Örtrankor (I)
Ritualer:
Beväpning: Spjut (1T8 (Långt)), Dolk (1T6 (Kort))
Bepansring:
Försvar: 10 (Undvika)
Tålighet: 10
Smärtgräns: 3
Utrustning: 5 daler, Fältutrustning.
Korruptionsströskel: 8 (Max 15)
Skugga: Frodigt grön