Monthly Archives: February 2017

Missdådaren som stereotyp till DoDT

Precis som i mitt inlägg om krigarstereotyperna har jag utgått från vad man får om man spenderar 100 FP på fördjupningar. Den här gången har jag dock inriktat mig på de mer ljusskygga missdådarna som smyger runt i städernas skuggor.

Alla mina missdådare har, förutom de fördjupningar som är särskilda för vardera stereotyp, även fördjupningarna: Dold förflyttning (I), Smyga (I), Undre världen (I) och Ormtunga (I).
Jag fann ut när jag satt och pysslade med mina tjuvar och lönnmördare att de olika stereotyperna hade fler gemensamma fördjupningar än vad krigarna i föregående inlägg hade. Förutom gatbusen, som utgör ligornas muskelkraft, var de flesta av de olika stereotyperna mer eller mindre beroende av att kunna ta sig fram osedda och veta vem som kunde fixa vad på stadens skuggsida.

Här följer sju stereotyper:

Fasadklättraren:
Klättervana (I), Bergsklättrare (II), Snabbklättring (II), Balans (I).

Ficktjuven:
Ficktjuveri (I), Förklädnad (I), Skenmanöver (I), Finna dolda ting (I), Skuggsprång (II).

Fixaren:
Läsa/Skriva (I), Förfalska dokument (I), Förvaltning (I), Kvalitetsbedömning (I), Sigill (I), Värdera (I).

Gatubusen:
Kampvana (I), Holmgång (I), Livtag (I), Skallning (I), Holmgångsmästare (II).

Giftkokaren:
Drogkunskap (I), Extraktmakare (I), Giftkunskap (I), Upptäcka extrakt (II), Örtkunskap (I).

Dyrkmästaren:
Låsdyrkning (I), Snabbdyrkning (II), Dyrkimprovisation (II), Ekipering (I).

Lönnmördaren:
Vapenbärare (I), Dulgastöt (I), Draugsnitt (II), Ekipering (I), Skenmanöver (I).

Advertisements