Monthly Archives: March 2017

Vem håller till i boden mot gatan?

I de flesta städer, i de flesta spelvärldar (som t ex: Arcaria till Saga och Mundana till Eon), inryms vanligen en eller flera bodar med skyltluckor mot gatan i husens bottenvåning. Medan de övre våningarna inrymmer bodägarens bostad och ibland även varulager. Här håller köpmän och hantverkare vanligen till. Vissa verksamheter kräver även ett uthus eller en utbyggnad på baksidan. Detta gäller särskilt smeden, färgaren, tunnbindaren och bryggaren. Men försäljningen sker så gott som alltid i luckan mot gatan.

naringsidkare

Ibland är bodinnehavaren något alldeles extra.

naringsidkare-sardrag

 

Advertisements