Gator, gränder, portar och torg

De fem färdkamraterna hade följt flodvägen norrut och anlände till den lilla handelsköpingen Lerdala via Stora Flodporten och begav sig in bland gyttret av flervåningshus med utskjutande övervåningar mot gatan och de grällt klädda stadsborna på Förbundsgatan, vilken de senare fick veta kallades Bastardens gata i folkmun, som ledde ut på Marknadstorget. Där hade de frågat efter vägen till värdshuset ”De nio stavarna”. Efter att ha gått fel och tvingats fråga ytterligare en gång hittade de slutligen det lilla värdshuset som visade sig ligga i korsningen Lilla tvärgatan och Lampmakargränd.

Vi har alla varit med om vaga stadsbeskrivningar och stadskartor utan gatunamn, vilket på sin höjd har givit ett svävande intryck. Det kan vara okej, ibland, men själv är jag rättså fäst vid detaljerna (som ni alla säkert har märkt vid det här laget). Att till exempel bara droppa ett gatunamn här och där, eller att beskriva att det värdshus eller den verkstad spelarna söker ligger i korsningen mellan gatorna si och så eller i gränden ditt eller datt, ger faktiskt både lite färg och nyans till bakgrunden.

När jag gjorde research till det här spelledarhjälpmedlet insåg jag att många gator har bytt namn genom åren och att det endast är ett fåtal som har kvar sina ursprungliga namn. Detta mycket på grund av den kommission som tillsattes i slutet av 1800-talet för att tillse och övervaka namngivningen av städernas gator. Innan hade samma gata haft flera olika namn beroende vem man frågat och var de bodde eller så hade flera gator samma namn. Många gator, och i synnerhet gränder, hette exempelvis: Mäster Johans gata eller Isak Slaktares gränd, efter de som bott eller bodde där, eller Sankta Maria kyrkogata efter kyrkan som låg vid gatan. Själv har jag valt mer generella namn till tabellerna, men det är upp till er som använder dem att till exempel lägga dit en Jakob Målares gränd eller en Ruben Stursks gränd där det behagar er. Mycket av inspirationen kommer från Gamla Stan i Stockholm, Lunds gamla stadskärna och Visby innanför ringmuren. Jag har även valt att inkludera en tabell för torg och stadsportar för att komplettera stadsbilden.

Gator

Gränder

Portar och Torg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: